Antalya 1 Şubesi

BİR BİLENLE BİLGE NESİL ŞARTNAMESİ

EĞİTİM BİR-SEN ANTALYA 1 NOLU ŞUBE “BİR BİLENLE BİLGE NESİL PROJESİ”

KİTAP OKUMA KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

Bu şartname Eğitim Bir-Sen Antalya 1 No’lu Şubesi’nin düzenlediği “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini, verilecek ödülleri, ödül törenine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

AMAÇ:

 

   Ortaöğretim çağındaki gençlerimize ulaşarak düzenleyeceğimiz faaliyetlere aktif katılımlarını sağlamak.

 

   Gençlerimize tarihimizi ve kültürel mirasımızı, milli ve manevi değerlerimizi daha etkin şekilde tanıtmak.

 

   Yazılı ve sözlü edebiyat geçmişimizi tanımaya yönelik belirlenen eserleri etüt etmek.

 

   Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmeleri, onları sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere yönlendirmek.

 

   Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak.

 

 

 

PROJENİN HEDEFLERİ:

 

1-      Okuma isteği uyandırarak okumayı alışkanlığa dönüştürmek 2-        Anlama ve yorumlama alışkanlıklarını geliştirmek

  1. Yazarları, eserlerini okuyarak tanımak

 

  1. Ortaöğretim çağındaki gençlerimize ulaşarak düzenleyeceğimiz faaliyetlere aktif katılımlarını sağlamak,

 

  1. Gençlerimize tarihimizi ve kültürel mirasımızı, milli ve manevi değerlerimizi daha etkin şekilde tanıtmak,

 

  1. Yazılı ve sözlü edebiyat geçmişimizi tanımaya yönelik belirlenen eserleri etüt etmek.

 

PROJENİN GEREKÇESİ:

 

Gençlerimizi tarihiyle, değerleriyle ve evrensel insani duyarlılıklarla yeniden buluşturulması ve medeniyetimizden, tarihimizden, kültürü- müzden ve insan zenginliğimizden kaynaklanan potansiyelimizin ortaya çıkarılması çabalarına katkı sağlamaktır. Bu temel misyon gereği düşünerek, üreterek, geliştirerek, uygulanabilir projelerle “zaman ve mekân” bilincimizi derinlemesine idrak eden gençler yetiştirmek.

 

 

PROJE KOORDİNASYON KURULU:

 

Eğitim Bir-Sen Antalya 1 No’lu Şubesi tarafından belirlenecek şube yönetim kurulu üyesi ve genç memur-sen il başkanından oluşur.

 

 

PROJENİN KAPSAMI (HEDEF KİTLE)

 

Proje, Antalya ili genelinde eğitim öğretim gören ortaöğretim öğrencilerini kapsamaktadır.

 

 

İL PROJE KOORDİNASYON KURULU:

…………………….

 

 

 

 

İL DEĞERLENDİRME KURULU:

…………………………..

 

 

 

 

PROJENİN SÜRESİ

 

Proje, 15 Ocak 2019 – 15 Nisan 2019 Tarihleri arasında uygulanacaktır.

 

 

OKUNACAK KİTAPLAR:

 

  1. Ferhat ÖZBADEM- Malcomx
  2. Ahmet ÜMİT- Bab-ı Esrar
  3. Rasim ÖZDENÖREN- Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler

?