Antalya 1 Şubesi

BASIN AÇIKLAMAMIZ

OKULLARIN PERSONEL İHTİYACI ACİLEN GİDERİLMELİ !...

Eğitimin sorunlarını yakından takip eden sendikamız, bu sorunlara çözüm üretmek ve sonuç almak için her zaman etkin olmuştur.

İki yıl süren salgın kapanması ve tatilinden sonra yüzyüze başlayan Eğitim Öğretim ülkemizde önemli sorunlarla başladı. 

Bakanlık yetkililerinin planlama yaparak eksikleri  zamanında gidermemesinden kaynaklanan sorunlardan birine daha dikakt çekmek ve çözüm önermek sendikamıza nasip oldu.

06 Eylül 2021 Pazartesi okullar açıldı ama sorun ve eksiklerle başladı.

Bu sorunların birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz : 

1- Öğretmen eksiği,

2-Yaz boyu tatil döneminde yapılmayıp tam okulun açıldığı tarihte yapılan idareci atamaları,

3-TYP kapsamında okullarda çalıştırılan Yardımcı Hizmetlilerin eksik yapılması,

4- Yine TYP kapsamında okullara verilen Güvenlik görevlilerinin bu yıl okullara verilmemesi,

5- Okullarda ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlüklerinde yeterinde Memur atamasının yapılmaması, ...

Bu ve buna benzer ÖNEMLİ eksiklerle başlayatılan yüzyüze eğitim öğretimin büyük yükü okul idarecilerimizin omuzlarında kaldı.

Her zaman olduğu gibi bu zorlukları da şikayet etmeden elinden geldiğince ve gücü yettiğince gidermeye çalışan özverili Eğitim Yöneticilerimiz takdirlere şayan bir sürece imza attılar.

Bakanlık yetkililerinin bir an önce bu ve buna benzer sorunlara ACİL çözümler üretmesi için 81 ilde aynı saatte (10.00da) tüm Şubelerimiz aracılığıyla OKULALRIN PERSONEL İHTİYACI GİDERİLSİN konulu Basın Açıklamamızı yaptık.

Büyük ses getiren açıklamamıza büyük katılım vardı ama salgından dolayı kapalı mekanda yapıldığı için birçok arkadaşımız gelemedi.

Basın açıklamamıza katılan üyelerimize, aracı olarak tüm ilimize ve ülkemize duyuran basın mensuplarımıza ve sosyal medyada destek veren tüm dostlara teşekkür ediyoruz.

BASIN AÇIKLAMAMIZIN METNİ VE İÇERİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİDR: 

Okulların personel ihtiyacı karşılanmalı,

Okul bazlı ödenek tahsisi uygulamasına geçilmelidir

 

Eğitim-öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilebilmesi, okulların açık tutulma hedefinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmazdır.

Eğitim-öğretimin uygun şartlarda, hijyen tedbirlerinin tam alındığı, salgının yaygınlaşma riskinin bertaraf edildiği, eğitim çalışanlarının ve yöneticilerinin asli işlerini dışında başka işleri de yapmak zorunda kalmadığı bir eğitim ortamı için personel ihtiyacı her zamankinden daha fazladır.

 

Eğitimcilerin aşı ve PCR testi yaptırmaları konusundaki hassasiyet, temizlik başta olmak üzere yardımcı hizmetleri yürüten personelin istihdam edilmesinde de gösterilmelidir.

Okullarımızın salgın şartlarında açık tutulması kararlılığı, personel ihtiyacı karşılanarak güçlendirilmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz verilmemelidir.

 

Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personelle karşılanmadığından, vazgeçilemez nitelikteki hizmetler, okul-aile birlikleri tarafından veya Toplum Yararına Program(TYP) kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak okulların açılmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çok sayıdaki okulun yardımcı personel açığı giderilememiş, TYP kapsamında alınan personel de ihtiyacı karşılayamamıştır. Hatta TYP kapsamında alınan personelin geçmiş yıllarda alınan personelden daha az olması, ihtiyacın daha fazla olduğu bu salgın döneminde alınan tedbirleri boşa çıkaracak bir karara dönüşmüştür.

 

Salgın sürecinde okulları açık tutmak, öğrenme kayıplarını tespit etmek, telafi eğitimleri düzenlemek gibi zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte, sorunları çözmekte zorlanmaktadır.

Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememekte, her eğitim-öğretim yılının başında sorun kendini tekrar etmektedir. Bu sorunun kökten çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır.

 

Unutulmamalıdır ki, yetersiz ve eksik personel, yetersiz ve eksik kamu hizmetine; yetersiz ve eksik kamu hizmeti ise olumsuz ve istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulları açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik engellere, kırtasiyeciliğe, idareimaslahata ve ödenek yoksunluklarına kurban edilmemelidir.

Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir an önce karşılanmalı; okul bazlı ödenek tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir.