Antalya 1 Şubesi

BİR BİLENLE BİLGE NESİL Bilim ve Teknoloji Kategorisi UYGULAMA KILAVUZU

 

T.C.

MEMUR-SEN

GENÇ MEMUR-SEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“BİR BİLENLE BİLGE NESİL”

Bilim ve Teknoloji Kategorisi

UYGULAMA KILAVUZU

 

 

 

2019 – ANTALYA

 

UYGULAMA KLAVUZU

 

Bir Bilenle Bilge Nesil Projemizle Neyi Hedefliyoruz?

 • Ortaöğretim çağındaki gençlerimize ulaşarak düzenleyeceğimiz faaliyetlere aktif katılımlarını sağlamak.
 • Gençlerimize tarihimizi ve kültürel mirasımızı, milli ve manevi değerlerimizi daha etkin şekilde tanıtmak.
 • Yazılı ve sözlü edebiyat geçmişimizi tanımaya yönelik belirlenen eserleri etüt etmek.
 • Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmeleri, onları sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere yönlendirmek.
 • Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak.

 

Bir Bilenle Bilge Nesil Projemiz Kimleri Kapsıyor?

Projemiz özelde ortaöğretim, genelde ise tüm gençlere yöneliktir.

Bilim ve Teknoloji Kategorisinin 3 Ana Unsuru Vardır;

 

 

Bilim ve Teknoloji Kategorisinde

Danışman öğretmenler rehberliğinde;

 • Öğrencilere araştırma yaptırılır,
 • Araştırma neticesinde sergilenebilir ürün geliştirilir,

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.

 

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Bilim ve Teknoloji kategorisinde Antalya’da tüm ortaöğretim kurumları mini sumo robot yarışmasına katılabilecekler. Yapılacak olan mini sumo robot yarışları ödül töreniyle aynı günde 20 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşecektir.

Okulların ve oluşturulan ekiplerin başvuruları 28 Şubat 2019 tarihine kadar yapılabilecektir.

Yapılan robotların sergilenmesi, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla, ekiplerin robotlarını tanıtabilmeleri için yarışma salonunun fiziki şartları doğrultusunda sınırlı sayıda stant kurulacaktır.

Yarışmanın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi ve ekiplerin robotlarını en iyi şekilde karşılaşmalara hazırlayabilmeleri için;

 1. Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Organizasyon Yürütme Kurulu,
 2. Antalya’da tüm seviyedeki okullarda görev yapan ilgili alan, atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile öğrencilerinden oluşan Çalışma Ekipleri,
 3. Yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik ve teknik danışmanlık yapacaköğretmenlerden oluşan Teknik Danışman Ekibi,
 4. Yarışmaların, uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve yarışma kategorilerindeki müsabakaları yönetmek üzere teknik öğretmenlerden, üniversitelerin robot kulübü/topluluğu üyelerinden veya robot yarışmalarında hakemlik yapmış kişilerden Hakem Heyeti, oluşturulacaktır.

         Yarışmada hakem olarak görevlendirilenlerin, Organizasyon Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş olan hakem gömleklerinin saha içerisinde yarışma süresince giymeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU VE GENEL KURALLAR

 

 1. Yarışma başvurusu, 28 Şubat 2019 tarihine kadar Yıldız Mah. Çakırlar Cd.No.52 Nebahat Kaya İş Merkezi Kat.3 Daire 13 Muratpaşa ANTALYA  adresinden gerçekleştirilecektir.
 2. Başvuru için istenen fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık standartta olacaktır.
 3. Başvuru formları yarışmaya müracaat edilen her bir robot için ayrı ayrı doldurulacaktır.
 4. Robot isimleri en fazla 12 karakter ve lâtin alfabesinden oluşturulacaktır. Robot isimlerinde aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran ekiplerin başvuruları onaylanmayacaktır.
 5. Yarışma platform ve pistlerinin herhangi bir yerine ait olduğu yarışma kategorisinin dışında başka isim yazılamayacaktır.
 6. Yarışmacı ekipler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek kaydıyla kıyafetleri ve/veya robotlarının üzerine sponsorlarının reklamını alabilecektir.
 7. Güvenlik açısından, Robotlarda kullanılan Li-Po pillerin Güvenlik Çantası (safesecuritybag) içerisinde bulundurulması gerekmektedir.
 8. Yarışmaya katılan robot isimleri aynı olamaz. Aynı olması halinde ilk başvuran robot ismi kabul edilecektir.
 9. Yarışmacı ekip, 2 (iki) öğrenci ve 1 (bir) danışman öğretmenden oluşur. Danışman; liselerde öğretmen veya müdür yardımcısı olabilir.
 10. Danışmanlar, yarışma başvurularının başlamasından yarışmaların bitimine kadar yarışmacı öğrencilere rehberlik etmek durumundadırlar.
 11. Yarışmacıların her türlü davranışlarından sorumlu olan danışmanlar yarışmalar süresince salonda bulunacaklardır.
 12. Danışmanlar; yarışmacıları rakiplerinin yarışmanın bir parçası olduğunu anlatarak, kazananın tebrik edilmesi gerektiği ve kaybedene de saygı duyulması hususlarında bilgilendirecektir.
 13. Ekip sorumlusu danışman öğretmenler kendi okul/kurumundan birden fazla ekibin sorumlusu olabilirler.
 14. Lise öğrencilerinden oluşan ekipler yarışmaya kendi okul/kurumları adına katılacaklardır. Ekipteki tüm üyeler aynı okul/kurumdan olmak zorundadır.
 15. Robotta kayıtlı yarışmacılar, orta öğretim öğrencileri için “Veli İzin Belgesi ve Taahhütname”, gerekmektedir.
 16. Ortaöğretimde öğrenim gören öğrenciler arasından seçilen bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerinin geliştirilerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulan bilim ve sanat merkezlerinde eğitim almaları sağlanan yarışmacı öğrenciler ise; öğrenim gördükleri lise veya Bilim Sanat Merkezi adına yarışacak olup kayıt başvurusu sırasında iki okul/kurumun karşılıklı mutabakatı ile birinin diğeri adına feragat ettiğine ilişkin “Robot Yarışması Feragat Sözleşmesi” yarışmacı okul-kurum tarafından robot başvurusunda teslim edilecektir.
 17. Yarışmaya katılacak öğrencilerin,yarışmanın yapıldığı tarih itibariyle ortaöğretim okul/kurumlarında 19 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
 18. Yarışma günü kura kayıt esnasında yarışmacı ekipler robotlarını yanlarında bulunduracaklardır. Robotlarını yanlarında bulundurmayan veya yarışacak şekilde tamamlanmamış olan ekibin kura kayıt işlemi yapılmayacak ve yarışmaya alınmayacaklardır.
 19. Yarışmacı ekiplere, yarışma kimlik kartlarının yanı sıra robotlarının üzerinde görünecek şekilde yapıştırmaları için bar kodlu etiket verilecektir. Barkod yapıştırılan robotun fotoğrafı görevlilerce kura kayıt esnasında fotoğraflanıp sisteme yüklenecektir. Bu barkod yarışmalar bitene kadar robot üzerinden sökülmeyecektir. Müsabaka başlamadan hemen önce robot ile robotun sistemdeki fotoğrafı maçın hakemi tarafından karşılaştırılacaktır.Eşleşme gerçekleşmezse veya eşleşmenin gerçekleşmediği sonradan tespit edilirse yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsa bile diskalifiye edilecektir.
 20. Yarışmalara sahte kimlik ve/veya belge ile katılan, rakiplerini, hakemleri ve görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulundukları tespit edilen yarışmacı ve danışmanlar tüm kategorilerdeki yarışmacı ve robotları ile birlikte yarışmadan diskalifiye edileceklerdir.
 21. Diskalifiye edilenler 2 (iki) yıl süreyle düzenlenecek yarışmalara yarışmacı ekip üyeleri olarak kabul edilmeyecektir.
 22. Yarışmacılar için yapılan saha davetinden (sms ile bildirim, Kiosk listeleri)sonra belirtilen süreler içerisinde yarışma sahasına giriş yapmayan yarışmacılar o müsabakadan eleneceklerdir.
 23. Yarışmanın kuraları yarışma salonunda 20 Nisan 2019 tarihinde saat 11.00’da Organizasyon Yürütme Kurulu gözetiminde çekilecektir.
 24. 20 Nisan 2019 tarihinde yarışma salonunda basın mensuplarına yarışma ile ilgili olarak tanıtım yapılacaktır.
 25. Yarışmalar, 20 Nisan 2019 da saat 13:00 da açılış töreninde Sayın Başkanımızın yapacakları konuşmadan sonra başlayacaktır.
 26. Yarışma sahasına; hakem, jüri, bilişim çalışanları, yarışma pistlerinden sorumlu görevliler, sunucu, teknik danışmanlar, canlı yayın ekibi ve yarışma sırası gelen yarışmacılar dışında kimse alınmayacaktır.
 27. Yarışmacılar sahaya turnikeden görevliler gözetiminde yarışma ve resmi kimlik kartları kontrol edilerek alınacaklardır.
 28. Yarışmalar başladıktan sonra pistlerin konumu, salonun ışık seviyesi ve duyurularla ilgili konulardaki itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 29. Yarışma süresince herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar bulundukları yarışmadan eleneceklerdir.
 30. Robotların yarışma öncesi veya yarışma esnasında görebilecekleri zararlardan yarışmacı ekipler sorumludurlar.
 31. Müsabaka esnasında tek yetkili yarışma hakemi/hakemleridir.
 32. Teknik danışman ekibi, müsabakaları yönetecek hakemlerin yarışma kurallarına uygun bir şekilde müsabakaları yönetmelerinden de sorumludur.
 33. Hakemler kendi kurumlarının müsabakalarını yönetemeyeceklerdir.
 34. Yarışmacı ekiplerin her bir robot için her turda sadece 1 (bir) itiraz hakkı bulunmaktadır.
 35. Yarışma süresince yapılan itirazlar, jüri heyeti tarafından karara bağlanacaktır. Karara itiraz kabul edilmeyecektir.
 36. Jüri üyeleri, hakemler ve teknik danışmanlar yarışmacı ekip üyesi olarak görev alamazlar.
 37. Yarışmacı ekiplerin konaklama ve yol masrafları kendilerine ait olup yarışmalara katılan ekip üyelerinin kura kayıt günü öğlen yemek ihtiyaçları organizasyonca karşılanacaktır.
 38. Yarışmacı ekipler ve okul/kurumlarda öğrenim gören yarışmada görevlendirilen öğrenciler, Organizasyon tarafından yarışma süresince ferdi/grup kaza sigortası ile sigortalanacaktır.
 39. Ekipler müsabakalarda güvenlik ekipmanlarını yarışma öncesinde kendileri temin edeceklerdir.
 40. Yarışmanın teknik detayları mini sumo yarışma kılavuzunda verilmiştir.
 41. Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kural değiştirme hakkına sahiptir.
 

 

ÖDÜLLER

 

İlk üç dereceye giren ekip üyelerine;

 • EĞİTİM BİR SEN ANTALYA tarafından para ödülü,
 • ………… tarafından;
 • Ekiplerin okul/kurumlarına birer adet ……………,
 • Başarı belgesi,madalyon ve ekiplerin okul/kurumlarına kupa,
 • Yarışma jüri özel ödülü,
 • Yarışma en iyi tasarım ödülü,
 • Yarışma fairplay ödülü

verilecektir.

Ödül töreni, 20 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olup ödüllerin ayrıntıları ile yarışmada istenecek belgeler http://...................... adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Ayrıca yarışmacı ekip üyelerine katılım belgesi ve bir çanta içerisinde; flash disk (4GB LOGOLU), ……….. logolu şapka, bloknot, tükenmez kalem gibi hediyeler verilecektir.

NOT: Yarışmalar; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Bu nedenle; okul/kurumlarda diğer öğrencilerde de farkındalık oluşturmak ve başarıyı özendirmek amacıyla “Bir Bilenle Bilge Nesil Robot Yarışmasına” katılan ve/veya dereceye giren öğrenci ve danışmanlara yarışmada verilen katılım ve kazandıkları başarı belgeleri okul idarelerince öğrenci ve öğretmenlerin katılacağı bir törenle verilecektir.

Derece alan ortaöğretim kurumlarının ekip danışmanları, Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge göre ayrıca ödüllendirilmesi için okul yönetimlerince Valiliklere bildirilir.

Derece alan ortaöğretim kurumları da Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge kapsamında yarışma konusuyla ilgili bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak araç, gereç ve malzeme yönünden Valiliklerince desteklenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir Bilenle Bilge Nesil Robot Yarışması” TEKNİK DANIŞMANLARI

Sıra No

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREV YERİ

YARIŞMADA GÖREV TANIMI

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

Listede Teknik danışmanları belirtilmeyen ancak organizasyon iş kalemlerinde yer alan temizlik güvenlik-iş güvenliği elektrik v.b. iş ve işlemlerle ilgili görevler Yürütme Kurulunun gözetiminde gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

ORGANİZASYON YÜRÜTME KURULU

Adı Soyadı

Görev Yeri

Unvanı

Telefon

Faks

e-Posta